زمستان کم کم بارش را بر دوش گرقته و ارام ارم ما را ترک میکند و از ان طرف بهار با زیبای
 
  دلکشش برایمان پیغام سرسبزی و سرور میاورد ...
 
  این روزها دنیا زیبا تر شده ..همه جا شکوفه و عطر دلکش گلهای بهاری به مشام میرسه ...
 
  هر روز میشود با تمام وجود نفس بکشی و تمام اکسیژن موجود را با تمام وجود فرو ببری در تمام 
 
  درونت پر از حس زنده بودن کند ....
 
  مهم نیست کجای این دنیای بزرگ روزها را شب میکنی مهم این است که دلت با کجا و به یاد چه
 
  کسانی میتپد ...
 
  به عید نزدیک میشویم و دل و روحمان را برای اغاری دوباره اماده میکنیم ...
 
  هر سال بهار و هر سال عید من با خودم عهد میبندم برای سالی پر از شادی و دوستی و مهربانی و
 
  هر سال  باز کم اورده ام !!
 
  روزهای سال را بدون اینکه به گذشتن عمر فکر کنیم پشت سر میگذاریم و خوشحال که پاییز رفت و
 
  زمستان و ...و غافل که هیچ ندارم ...دستانم تهی ...و دلم مملو از خوبی هایی که باید و نکردم !!
 
  گاهی فکر میکنم چقدر تغییر کردهام ...؟چقدر متفاوت شده ام ..چقدر بد شده ام!
 
  همیشه تصوریری که از خودم در ذهنم داشتم بسیار دوست د اشتنی تر بود .
 
  شاید وقتی نباید در کاری پا فشاری کرد و میکنم ...و به هر قیمت میخواهم به انچه میخواهم برسم ...
 
  روحم را ازرده و دلم را بی قرار میکند ... چقدر درد دل داشتم شب عیدی ....:)
 
  ۲) لوس انجلس برای ایرانیها مرکزیت خرید دارد ...از چند فروشگاه ایرانی تا خانه ما کمتر از 
 
   ۱۰ دقیقه راه است و این هفته از راههای دورتر برای خرید عید امده بودند ...
 
   حسابی شلوغ بود و همه جا بوی عید میامد ...
 
   از سنبل و اجیل و سمنو و همه چیز و همه چیز ...دیدم بهتر است من وسط هفته خرید کنم ...
 
   رفتم یک فروشگاه عربی ..برایم جالب بود مواد سبز پلو شب عید حراج بود ؟؟!!!!
 
   برنج ٬سبزی اماده ٬ باقله دو پوست شده ...!!!
 
   دلم گرفت دیدم اینجا برای کریسمس و تنگس گیوینگ و هر جشنی که دارند همه چیز حراج میشود
 
   فروشگاه عربی هم از این قانون پیروی میکند ولی در همین جا فروشگاههای ایرانی
 
   گرانتر میکنند ... :(
 
   ۳)برای همه شما دوستان عزیزم که خودتان تک تک میدانید چقدر دوستتان دارم و در کجای قلبم قرار
 
   دارید ارزوی سالی پر از شور و شادی و عشق و سعادتنمندی و سبزی و سر افرازی و رسیدن به
 
   تمام  ارزوهای خوب قشنگتان را دارم...
 
  ۴)لطفا در ایام تعطیلات عید وودر سفرها و مسافرتهای عیدی در مهمانیها و خلاصه در تفریح و
  
  شادی غرق نشوید و ما را فراموش کنید, ما این طرف دنیا فقط شب عید دور هم جمع میشویم و یک
 
  ۱۳ بدر بقیه اش چشممان به این صفحه جادویی است تا از شما ها خبری داشته باشیم ...
 
  البته که شوخی نیست جدی گفتم بخدا
 
  البته اگر حسابی به شما خوش بگذرد اشکالی ندارد ما را فراموش کنید ...
 
  مراقب خودتان و دلهای مهربانتان باشید ..دوستتان دارم و التماس دعا